Bibbja

Tista' iżżur Catholic.net biex tfittex fil-Bibbja Kattolika bl-Ingliż, filwaqt li ssegwi video clips tal-Ġdid Testment onlajn.

Testment il-Qadim

IL-PENTATEWKU
ĠENESI
EŻODU
LEVITIKU
NUMRI
DEWTERONOMJU

IL-KOTBA STORIĊI
ĠOŻWE'
L-IMĦALLFIN
RUT
SAMWEL 1
SAMWEL 2
SLATEN 1 
SLATEN 2
KRONAKI 1 
KRONAKI 2
ESDRA
NEĦEMIJA
TOBIJA
ĠUDITTA
ESTER
MAKKABIN 1
MAKKABIN 2


 

KOTBA TAL-GĦERF
ĠOB
IS-SALMI
PROVERBJI
KOĦELET
L-GĦANJA TAL-GĦANJIET
KTIEB IL-GĦERF
BIN SIRAK

IL-KOTBA PROFETIĊI
ISAIJA
ĠEREMIJA
LAMENTAZZJONIJIET
BARUK
EŻEKJEL
DANJEL
ĦOSEGHA
ĠOEL
GĦAMOS
GĦABDIJA
ĠONA
MIKEA
NAHUM
ĦABAKKUK
SOFONIJA
ĦAGGAJ
ŻAKKARIJA
MALAKIJA

Testment il-Ġdid

L-ERBA' EVANĠELJI
SAN MATTEW
SAN MARK
SAN LUQA
SAN ĠWANN

L-ATTI TAL-APPOSTLI

L-ITTRI TA' SAN PAWL
RUMANI
KORINTIN 1
KORINTIN 2
GALATIN
EFESIN
FILIPPIN
KOLOSSIN
TESSALONKIN 1
TESSALONKIN 2


TIMOTJU 1
TIMOTJU 2
TITUS
FILEMON

L-ITTRA LIL-LHUD

L-ITTRI KATTOLIĊI
L-ITTRA TA' SAN ĠAKBU
L-ITTRA TA' SAN PIETRU 1
L-ITTRA TA' SAN PIETRU 2
L-ITTRA TA' SAN ĠWANN 1
L-ITTRA TA' SAN ĠWANN 2
L-ITTRA TA' SAN ĠWANN 3
L-ITTRA TA' SAN ĠUDA

L-APOKALISSI

This entry was posted in Bibbja and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bibbja

 1. Reuben says:

  grazzi Duncan

 2. Maria Mifsud says:

  prosit Duncan

   

 3. Dolores says:

  Prosit u grazzi tax-xoghol kollu fuq il-website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>